Skolmästerskapen i plöjning för Uddetorpselever

Skolmästerskap i plöjning.Lyssna: Albin Eriksson om skolmästerskapen i plöjningAtt plöja raka linjer är hemligheten enligt eleven Albin Eriksson, som kör en traktor från 1957.P4 [email protected]

Läs hela nyheten: Skolmästerskapen i plöjning för Uddetorpselever

Liknande nyheter

  • Skolinspektionen ställer krav på skola i Malung-Sälen Skolinspektionen kräver att en skola i Malung-Sälen gör något för att en elevs rätt till särskilt stöd ska tillgodoses.Detta efter att myndigheten utrett en anmälan om att eleven, som har en funktionsnedsättning och rätt till särskilt stöd, inte fått rätt hjälp. [email protected]
  • Yrkesmässa för Elevens svåra val Färgat ljus och rockband på en scen tillförde ungdomlig stämning till årets Framtidsmässa i Rackethallen i Visby. Foto: Patrik Annerud/SR P4 GotlandLyssna: I Rackethallen i Visby väljer eleverna framtidGotlands högstadieelever som ska välja gymnasium. Det var målgruppen för en heldagsmässa om framtiden på onsdagen. Men...
  • Norrtäljeskola får kritik för hur de hanterade kränkningar mot elev Skolinspektionen kräver att en skola i Norrtälje måste bli bättre på att hantera kränkningar.Myndigheten har utrett en anmälan om en elev som dagligen blivit kränkt av både andra elever och personal. Eleven går nu på en annan skola och skolan har till i januari på ...
  • Rektorer missar att anmäla mobbning Under flera år mobbades en elev på en skola i Botkyrka, utan att det anmäldes till huvudmannen. Kommunen får nu kritik av barn- och elevombudet. Mellan 2011 och början av 2015 mobbades eleven i skolan. Det handlade om både psykisk mobbning som elaka ...
  • Skolinspektionen kräver åtgärder för gotländsk elev Barnet fick gå om förskoleklassen efter att inte ha fått den resursperson som hade behövts. Skolan kände till att en sådan resurs skulle behövas för att eleven skulle fungera i gruppen.Skolinspektionen kräver att den aktuella eleven på Gotland får rätt till särskilt stöd, efter att ha ...
  • Elevens val blev ett soppkök Istället för soppa blev det pajer och sallader som eleverna gjort. Lyssna: Hör Felix Mölsä och Alice Stenmark om soppköketIdag höll en grupp högstadieelever från Internationella Engelska Skolan soppkök på Gustav Adolfs Torg. Detta görs på eget initiativ inom ramen för det
  • Anmäler lärare för kränkning En lärare i en skola i Herrljunga har anmälts till Barn- och elevombudet. Enligt anmälan har läraren på en lektion kränkt eleven inför hens klasskamrater, genom att ordna en omröstning genom handuppräckning om elevens beteende. Elevens ordinarie lärare anmälde händelsen till skolans rektor, som enligt anmälan lovade att ta...
  • Mässa för Elevens svåra val Färgat ljus och rockband på en scen tillförde ungdomlig stämning till årets Framtidsmässa i Rackethallen i Visby. Foto: Patrik Annerud/SR P4 GotlandLyssna: I Rackethallen i Visby väljer eleverna framtidGotlands högstadieelever som ska välja gymnasium. Det var målgruppen för en heldagsmässa om framtiden...