Par måste komma överens om sex

Frivilligt deltagande måste uttryckas.Lyssna: ”Bra att de markerar”Den nya samtyckeslagen ska flytta fokus från offrets grad av motstånd till parternas frivilliga deltagande. Syftet är att endast ett ‘ja’ ska kunna tolkas som ett ‘ja’.Frivillighet var det bärande ordet idag när ett förslag till en ny sexualbrottslagstiftning presenterades. …

Läs hela nyheten: Par måste komma överens om sex

Liknande nyheter

  • Skotten mot polisvillan: "Alla iakttagelser är av intresse" Tredje november, sex dagar efter mordförsöket mot polismannen och hans familj, gick polisen ut och efterlyste vittnen till händelsen. En efterlysning som fortfarande är i högsta grad aktuell. – Om någon har gjort några som helst iakttagelser, ska de kontakta polisen, uppmanar kammaråklagare Birgitta Fernlund
  • Sex miljoner ägg i timmen – hur nyttigt är det? Inga hämningar när det gäller ägg?Lyssna: "Skröna att det ger högt kolesterol"Påsken är i högsta grad på gång och enligt statistiken trycker vi i Sverige i oss sex miljoner ägg - i timmen. Mår vi bra av det?Carina Svärd, ...
  • Stadsparkens svan söker en ny partner LUND Frågan om den ensamma svanen i Stadsparkens damm engagerar Lundaborna till den grad att park- och naturkontoret vill försöka hjälpa den kärlekskranka fågeln. En idé är att hitta en annan ensam svan i trakten och försöka matcha de två. ERWP.fif(3)– Vi ska ta kontakt...
  • Var­ningar om en ny aids­epi­de­mi Opinion Bilden av den glo­bala aids­epi­de­min är att den i allt hög­re grad är un­der kon­troll. Nu varnas från flera håll om att det inte stämmer. FN:s ti­digare pro­gnos om att aids ska vara under kon­troll till 2030 blir allt min­dre san­no­likt. En...
  • Ny metod att förutse för tidig födsel En ny screeningmetod av gravida som kan förutsäga de förlossningar som blir så tidiga att de riskerar att skada barnet ska testas på 11 000 kvinnor vid sex svenska sjukhus. Metoden innebär att längden på livmoderhalsen mäts med ultraljud. – Om man med hjälp av ultraljud kan ...
  • Företagsklimatet ska bli ännu bättre Samtliga företagare i Ale har fått chansen att tycka till genom en företagsenkät. Frågorna påminner i stort om de som Svenskt Näringsliv ställer i sin årliga undersökning. Än så länge har 120 svar anlänt, en bra siffra som förhoppningsvis ska bli ännu bättre. – Ja, vi hoppas det och...
  • Öst ställs mot väst i kampen om höghastighetsbanan för tåg Foto: Nick Näslund/Sveriges RadioLyssna: Gustaf Lorentz "De samhälleliga vinsterna är betydligt större..."Just nu kämpar östsverige om en ny höghastighetsbana för tåg som ska gå rakt ner genom landet, frågan är bara var. Enligt ett förslag som alliansregeringen sade ja till i somras ska den gå via Värnamo ...
  • Barnmorskor kräver också lönetillägg Lyssna: "I högsta grad en akutverksamhet"Ett 30-tal barnmorskor på förlossningen vid Skånes universitetssjukhus i Malmö protesterar mot att de inte får ta del av det tillägg på 1 500 kronor som ska ges till sjuksköterskor på särskilt vårdtunga avdelningar.Protesten framförs i ett brev till ledningen, och barnmorskan Eva Löfvall tycker ...