Mer Skolidrott Behövs

Psykisk ohälsa och fetma ökar i Sverige. Under 2015 var hjärt-kärlsjukdomar och tumörer de vanligaste dödsorsakerna bland unga. Hjärt-kärlsjukdomar är en direkt följd av fetma. Det finns en ganska tydlig orsak till denna utveckling, för mycket stillasittande. En sak som skulle minska…

Läs hela nyheten: Mer Skolidrott Behövs

Liknande nyheter

  • Så ska nyanlända lära sig mer om miljö: ”Vi satsar på energi, resor, avfall och avlopp” Asylsökande och flyktingar som anländer till Sverige har en väldigt brokig bakgrund, från professorer i Syrien till analfabeter.Men en sak är gemensam – behov finns av att lära sig hur vi hanterar miljön.
  • Alternativ klara för hundrastgårdarna ESLÖV Eslövs kommun har nu tagit fram förslag på 23 lämpliga platser där man kan anlägga hundrastgårdar – en sak som är hett efterfrågad i de medborgarförslag invånarna lämnat in.Platserna finns i princip på alla orter i kommunen – och kanske kan en del av hundrastgårdarna ...
  • Nej till mer vattenkraft längs Emån Länsstyrelsen säger nej till mer vattenkraft längs Emån och i så kallade Natura 2000-områden i länet.Ingen mer utbyggnad får ske och de vattenkraftverk och dammar som finns ska ha rätt tillstånd.I stället vill man prioritera den biologiska mångfalden och sportfisket, som skulle gynnas...
  • Berit från Tierp budade hem signerad Brynäströja i Klappakutens auktion: "Har själv varit längst ner" Berit Danielsson från Tierp vann auktionen med den signerade Brynäströjan i Klappakuten. Den blir en julklapp till hennes sambo. De 8 000 kronor hon betalade går till julmat åt behövande familjer i Gävle. – Jag skulle aldrig ha budat för någon annan sak, säger hon.
  • Sjätteklassarna förblir på Slottsskolan Slottsskolan i Borgholm. Lyssna: Borgholms sjätteklassare förblir på högstadietIgår kom beslutet från kommunfullmäktige i Borgholms kommun att det inte skulle bli ändring för de som går i sjätteklass.Frågan väcktes på grund av att ett medborgarförslag som skickades in 2015. I förslaget är önskan att sjätteklassarna skulle gå tillbaka till mellanstadiet ...
  • Försvaret vill ha fyra miljarder till Fyra extra miljarder kronor per år. Så mycket pengar bedömer Försvarsmakten att de behöver för att klara av de nya mål som satts upp. Uppdateras löpandeEn av de stora frågorna under hösten 2014 och inledningen av 2015 har varit det svenska försvarets kapacitet och behov. Det behövs mer ...
  • Ny vd för Nordkalk Skylten på kontorsbyggnaden i Storugns säger en sak, rösterna inne i matsalen en annan. Foto: Patrik Annerud/SR P4 GotlandJarkko Kaplin har utsetts till ny verkställande direktör för Nordkalk. Han börjar jobbet den första januari 2015. Han har tidigare varit chef för en avdelning inom bolaget.Han ersätter Bertel Karlstedt...
  • Över­väg höjd fas­tig­hets­av­gift Opinion Det finns inga en­kla lös­ningar för att möta de pro­blem som de kraf­tiga pris­ök­ningarna på delar av den svenska bo­stads­mark­naden för med sig. Alla för­slag har sina ne­ga­tiva kon­se­kvenser. De för­slag om amor­terings­krav som pre­sen­terats möts av kri­tik både i form och i sak. Senast ...