Höjd säkerhet i Stockholm efter Parisdåd

Efter fredagens terrordåd i Paris har säkerheten förstärkts på flera platser i Stockholm. Men hotnivån ligger kvar på ”förhöjd nivå” som den gjort sedan hösten 2010. Polisen har höjt vaksamheten i hela landet efter Parisdåden, som krävde 129 människoliv. I Stockholm har polisen förstärkt säkerheten…

Läs hela nyheten: Höjd säkerhet i Stockholm efter Parisdåd

Liknande nyheter

  • Självmordsbombaren kan ha fått hjälp Självmordsbombaren Taimour Abdulwahab som sprängde sig till döds i Stockholm 2010 fick hjälp att sätta ihop bomben, enligt en hittills hemligstämplad rapport från FBI, rapporterar SVT:s Uppdrag Granskning. Tidigare har den svenska utredningen av bombdådet beskrivit bomben som enkel, och att den satts ihop utifrån beskrivningar i tidningsartiklar. Men FBI...
  • Självmordsbombningen läggs till handlingarna Arkivbild, foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TTLyssna: Forskaren Magnus Ranstorp: Logisk följdUtredningen kring självmordsbombningen i Stockholm för fyra år sedan läggs ner."Förundersökningen nedlägges. Misstänkt avliden", skriver vice chefsåklagare Agnetha Hilding Qvarnström, Riksenheten för säkerhetsmål, i sitt beslut. Den 11 december 2010 sprängde sig 28-årige Taimour Abdulwahab, som bodde i ...
  • Beslut om terrorutredning på onsdag Nu väntar besked om förundersökningen om terrordådet i centrala Stockholm 2010, då den 28-årige Taimour Abdulwahab sprängde sig till döds i hörnet Bryggargatan/Drottninggatan. På onsdag fattas det formella beslutet. Utredningen har pågått i snart fyra år, men åklagaren har tidigare sagt att det mest troliga scenariot är ...
  • Ef­fek­ti­vi­sera po­lisen Po­lisen miss­lyc­kas allt of­tare med att klara upp brott. I takt med att fler po­liser an­ställdes un­der Alliansregeringen ökade an­delen upp­klarade brott nå­got och var som högst 2010, då upp­klar­nings­pro­centen var 17,8. Det är inte en sär­skilt im­po­ne­ran­de siff­ra, men se­dan dess har den minskat och var ...
  • Nyktrare till sjöss efter ny lag Antalet sjöfyllerister har minskat sedan år 2010. Likaså antalet allvarliga olyckor. Däremot ökar problemen med vårdslösa 
vattenskoterförare. En positiv sommar. Så summerar Calle Jonsson, chef vid sjöpolisen i Stockholm, sommaren. – Vi har inte hittat så många sjöfyllerister i år. Det ...
  • Tuff start på året för tågpendlarna 1685 timmar eller 15 timmar per dag. Så länge har pendeltågen varit försenade hittills i år. Det är den värsta siffran sedan 2010. Enligt Trafikverket är de senaste månadernas förseningar ”varken rimliga eller acceptabla”. Men problemen kvarstår – en sliten anläggning och för få ...
  • Skulderna ökar – men inte i Olofström Olofström är den kommun i hela landet där hushållens skulder minskat mest sedan 2010. Det visar en rapport från Riksbanken.Rapporten pekar ut hushållens höga och ökande skuldsättning som den största risken för svensk ekonomi. – De svenska hushållens skulder fortsätter att stiga mer än inkomsterna och andelen hushåll...
  • Motion om skola avslogs Therese Karlsson (M) ville få till en utredning för att undersöka vad som hänt sedan 2010 då den nuvarande skolorganisationen i Bengtsfors kommun sjösattes. Men kommunfullmäktige tyckte att frågan kan lösas på annat sätt.