Efter stenkastning och raketer – kameraövervakning i Charlottesborg

Från och med idag sätts två kameror upp i bostadsområdet Charlottesborg i Kristianstad, skriver polisen i ett pressmeddelande.Anledningen till att området kameraövervakas är att det förekommit problem med bland annat raketskjutning, stenkastning, vapen och narkotika. Tanken är att kamerorna ska öka tryggheten för de boende och öka möjligheten att…

Läs hela nyheten: Efter stenkastning och raketer – kameraövervakning i Charlottesborg

Liknande nyheter

  • Elfel stoppar tåg på Ystadsbanan Det är problem med tågtrafiken på Ystadsbanan under den tidiga måndagsmorgonen. Ett signalfel i Lockarp gör att man tvingats ställa in tågen mellan Malmö C och Svedala.Resenärerna får istället åka buss från och till Malmö Central. Och de som ska från Ystadshållet ...
  • Pensionärer kan inte åka tåg billigt Gösta Karlman. Lyssna: Gösta Karlman: "Det behövs fixas här med så att vi också kan uttnyttja det"Pensionärskortet som infördes vid årsskiftet går inte att nyttja via Vissefjärdas biljettautomater.I både Vissefjärda och Emmaboda har det uppstått problem för pensionärer när de ska använda ...
  • Pensionärer avskräcks från att åka tåg Gösta Karlman. Lyssna: Gösta Karlman: "Det behövs fixas här med så att vi också kan uttnyttja det"Pensionärskortet som infördes vid årsskiftet går inte att nyttja via Vissefjärdas biljettautomater.I både Vissefjärda och Emmaboda har det uppstått problem för pensionärer när de ska ...
  • Mer stöd till begåvade skolbarn Lyssna: "Jag gillade verkligen inte skolan"Barn med särskilt hög begåvning får paradoxalt nog ofta problem i skolan. Därför pågår nu flera olika satsningar för att öka stödet i skolan till de barnen.Trots att de här så kallat "särskilt begåvade" barnen ...
  • Ty­piskt so­ci­al- de­mo­kra­tisk lö­sning Opinion Rege­ringen fö­re­slår en ny form av stu­die­stöd på 9100 kro­nor i må­naden för att öka re­kry­teringen till stu­dier på grund­läg­gan­de el­ler gym­na­si­al nivå för ar­bets­lösa i ål­dern 25-56 år. Det är en myc­ket so­ci­al­de­mo­kra­tisk lö­sning, med de klas­siska pro­blem som med­följer. Att de som valt...
  • Dimma ställde in flygen till Bromma Foto: Nick Näslund/Sveriges Radio.Dimman i Stockholmsområdet har ställt till med problem för flygen. Både morgonflyget och den tidiga förmiddagsturen från Kalmar till Bromma blev inställt och Kalmarflygs resenärerna fick i stället åka buss. Flygstoppet är nu upphävt, och flygen går som de ska....
  • Problem med informationsskyltar löst Skåne Enligt Trafikverket är det just nu är det problem med informationsskyltarna över tågtrafiken i hela Skåne.Enligt Trafikverket handlade det om all skyltad information på stationer i Skåne. De resenärer som ska åka med kollektivtrafiken uppmanades vara uppmärksamma på det som sägs i högtalarna på stationerna. Nu ska ...
  • Vindkluster Gotland söker penger Projektet Vindkluster Gotland vill öka det lokala samarbetet kring vindkraften på ön.Målet är att göra en utbyggnad av vindkraften möjlig inför att en ny fastlandskabel är på plats, så att Gotland då kan leverera vindkraftsel till fastlandet.Det ska ske genom att arbeta för att lösa problem ...