Dömda möbelkopierare överklagar fängelsedom till Högsta domstolen

De dömda personerna i plagiathärvan kring möbelföretaget Designers Revolt med lager i Älvkarleby har skickat in en överklagan till Högsta domstolen.

Läs hela nyheten: Dömda möbelkopierare överklagar fängelsedom till Högsta domstolen

Liknande nyheter

  • Hårdare fängelsedomar för personerna bakom Designers Revolt Idag kom Patent- och marknadsöverdomstolen med sin dom i det uppmärksammade piratkopieringsfallet om företaget Designers revolt, med lager i Älvkarleby.Tre personer döms till fängelse i mellan 1,5 och 2 år och en fjärde person får villkorlig dom och dagsböter. Brottsrubriceringarna är brott mot upphovsrättslagen och varumärkesintrång. De inblandade ska ...
  • Skärpta straff för möbelkopierarna på Designers Revolt Hovrätten höjer straffen för de inblandade i plagiathärvan kring möbelföretaget Designers Revolt med lager i Älvkarleby.
  • Dömda i designhärva överklagar till HD Tre av de personer som i hovrätten blev dömda till fängelse i samband med härvan med företaget Designers Revolt har överklagat till Högsta domstolen.
  • Stöd till Royal Design ska ha mörkats av Nybro kommun Foto: Nick Näslund/Sveriges Radio.Trots att det är förbjudet, planerade Nybro kommun att bidra med 3 miljoner kronor till företaget Royal Design som ett tack för att företaget flyttat sitt lager till krisdrabbade Orrefors.Pengarna skulle slussas via bostadsbolaget NBAB och ...
  • Nazister uppmanar till revolt mot journalister och politiker Arkivbild från när närmare 600 personer från Nordiska motståndsrörelsen tågade genom Falun 1 maj tidigare i år. Till höger polisområdeschef Erik Nord. Lyssna: Polischef: Det kommer krävas stora polisresurserNu uppmanar Nordiska motståndsrörelsen sina medlemmar till revolt mot journalister och politiker i samband med en inbjudan till demonstration i Göteborg...
  • Revolt, drömmar och passioner MALMÖ 1968-1988 är för den yngre generationen en epok som känns väldigt länge sedan, medan den för dem som var med känns som att det nästan var i går. Andra har valt att leva kvar i samma anda antingen i tanken eller i valet av ...
  • Marken gungar i MP Opinion Det dröjer ännu nå­gra dagar in­nan val­be­red­ningens för­slag till språk­rör kommer. Men för­sla­get blir inte sä­kert kon­gressens be­slut. Re­volter har hänt ti­digare.Det var nog inte den här ut­vecklingen Gus­tav Fri­do­lin och Åsa Romson hade fö­re­ställt sig när de ställde sig på press­kon­fe­rensen och för­kla­rade ...
  • Låt inte na­zisterna stö­ra bok­mäs­san ERWP.fif(1)Den na­zis­tiska or­ga­ni­sa­tionen Nor­diska mot­stånds­rö­rel­sen manar till ”re­volt” i sam­band med sin in­bju­dan till de­mon­stra­tion i Gö­te­borg trots att po­lis­till­ståndet ännu inte är klart.De­ras an­sö­kan hand­lar om att de­mon­strera utan­för Bok- och bib­lio­teks­mäs­san och se­dan tåga till Gö­ta­plat­sen. Den är upp­tagen ...